1 2 3 4 5 6 7 8

Concept: Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Author: Nguyen Quang Hai

Model:  Nhàn Văn

Makeup: Kim Ngân Kim

Location: Cafe Vườn Ảnh 

Bài Liên Quan
prev next