15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Concept: Bikini

Author: Nguyen Quang Hai

Model: Kim Khánh

Makeup: Kim Ngân Kim

Bài Liên Quan
prev next