Sao cứ mời em một cốc cà phê đắng ?

Những bông hồng tháng chín vẫn còn nguyên

Gió tháng ba bay từ bài thơ cũ

Kỷ niệm nào đã ai nhớ, ai quên.

Người không gặp mà sao mùa cứ nhắc

Gió xưa đâu bay nữa để nuông chiều

Nắng vỡ nợ trên những hàng cây biếc

Bước chân về từ lối rất cô liêu.

Chiều nay bỗng quen cà phê vị đắng

(Chẳng còn ai đây nữa để thêm đường)

Ta bỏ hết những ngọt ngào mời mọc

Gọi riêng mình một cốc đen xuông.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Concept: Home Alone

Author: Nguyễn Ngọc Trung

Model: Angela Kim Ngân

Make up: Ngô Hảo 

Bài Liên Quan
prev next