Một Mình !

Bây giờ chỉ một mình ta
Một mình ta với bao la một mình
Bây giờ chỉ một trái tim
Một mình tung hứng, một mình vết thương
Khóc ta hạt bụi vô thường
Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi

Cười ta cũng một kiếp người
Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
Ai tìm ai giữa mênh mang
Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che

Một mình lắng, một mình nghe
Ơ kìa cái cõi – đi – về gang tay !
Một mình cho hết đêm nay
Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian.

(Lâm Thị Mỹ Dạ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Concept: Một Mình

Author: Nguyễn Ngọc Trung

Model: Tina Nguyễn

Make up: Thu Nguyệt 

Bài Liên Quan
prev next