Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái
Ðợi tôi chưa lấy chồng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Concept: Mùa Hoa Cải

Author: Ngô Huy Hòa

Model: Phương Linh

Location: Hồng Lý – Vũ Thư – Thái Bình 

Bài Liên Quan
prev next