Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ

Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ

Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau

Quên đi cho hết một kiếp thương đau.

1 2 3 4 5 6 7

Concept: Thu Sầu

Author: Tăng Bằng

Model: Võ Thúy Vân

Location: Công Viên Gia Định 

Bài Liên Quan
prev next