1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Concept: Giáng Sinh

Author: Mai Trung Kiên, Lượng Nee, Phương Tú Đạt

Model: Đới Bích Hạnh

Make up: Phạm Thu Phương

Support: Mai Trung Kiên

Costume: Royal Studio

Product by ROYAL STUDIO (211 Hàn Thuyên, TP. Nam Định 0904 07 9797)