1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Concept: Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp

Author: Nguyễn Ngọc Trung (Nikonian)

Model: Pong Kyubi 

Makeup: Ngô Hảo

Location : Bonita Grand Hotel 

Bài Liên Quan
prev next