Sự tưởng tượng về cái đẹp là vô biên giới. Đôi khi đẹp vì thật gần gũi, đôi khi cái đẹp lại được lấp ló ở nơi nào đó xa xôi… Không lạ, vì xưa nay bao người vượt biển khơi ngàn trùng, sóng gió bủa vây để tìm miền đất hứa….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concept: Đứa Con Của Biển

Author: Linh Khánh Phạm (RinBebe)

Model: Nguyễn Hoàn Thiên Nga

MUA : Nguyễn Nguyễn Thảo Nguyên

Location: Đà Nẵng