Trở về thăm mái nhà xưa
Tháng ngày xa vắng rêu mờ mái hiên
Dấu chân ngõ nhỏ thân quen
Hàng cau ngả bóng bên thềm, nắng xuân

 

Concept: Nét Xưa

Author: Huy Đặng

Model: Thanh Nhã 

Bài Liên Quan
prev next